CSI Schadeherstel

"UZS" is de afkorting voor Uitdeuken Zonder Spuiten. Deze methode omvat het repareren van deuken veroorzaakt door hagelstenen op voertuigonderdelen en is gebaseerd op de elasticiteit en plasticiteit van metaal. Deze eigenschappen maken het mogelijk om deuken zonder residu te verwijderen en om het materiaal in zijn oorspronkelijke vorm te herstellen zonder de lak aan te vallen of om spuitwerk uit te voeren.

Op deze manier beschrijven wij onze ambacht:

Van "UZS" tot holistisch procesbeheer. CSI staat voor de perfecte symbiose van traditioneel vakmanschap en state-of-the-art technologieën.

Telefoongesprekken
Hagelscan
Uitdeuken zonder spuiten
Mobiele spuitwerk-oplossingen

Als pionier in de markt, heeft het CSI-Team de transitie van het CSI-team van uitdeuk-leverancier tot één van de grootste procespartners van de hagelindustrie wereldwijd voor hagelschade-herstelprojecten voldaan. Het is niet de reparatie voor ons, maar de klant die in de eerste plaats staat tijdens onze projecten. We onderscheiden ons bijzonder duidelijk van de markt. De redenen hiervoor zijn de uitzonderlijk hoge reparatiekwaliteit, het gebruik van hagelscanners, het leveren van mobiele spuitconcepten en niet te vergeten onze geïntegreerde digitaliseringsstrategie in combinatie met het afgesloten audit in relatie met EU-AVG. Alle gegevens zijn digitaal en veilig.

CSI is lang meer geweest dan een "UZS-partner". Voor onze klanten brengen we alle schade-relevante processen in kaart vanuit één enkele bron en inspireren ze met:

 1. Schadeopname en klantenafspraak
 2. Terbeschikkingstelling van inspectieplaatsen en herstellocaties in hagelregio's
 3. Infrastructuur en volledige uitrusting
 4. Geautomatiseerde detectie van hageldeukens en 3D-rapport
 5. Connectie met expert software
 6. Creatie van schaderapports en kostenschattingen
 7. De- en montage
 8. Uitdeuken zonder spuiten
 9. Mobiele spuitwerk-oplossingen
 10. Vervangwagens
 11. Digitale LIVE-rapportage van alle voertuigstaten
 12. Digitale evaluatie van alle projecten
 13. Facturering van alle diensten via één serviceleverancier
 14. Audit-gecertificeert in relatie met EU-AVG
 15. ISO-gecertificeerd na ISO 9001:2015