Dataskyddsförklaring

Stort tack för att du vill besöka vår webbplats. Skyddet av dina personuppgifter ligger oss varmt om hjärtat och nedan hittar du information om hur de personuppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats behandlas. Behandlingen av dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med lagen om dataskydd. I den utsträckning det länkas till andra webbplatser har vi varken inflytande eller kontroll över det länkade innehållet eller de dataskyddsbestämmelser som gäller där. Vi rekommenderar att man kontrollerar dataskyddsförklaringarna på de länkade webbplatserna för att kunna avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, behandlas, används eller görs tillgängliga för tredje part.

Ansvarig instans gällande dataskyddsrätt:

Car Solutions International Scandinavia
Storgatan 7
411 24 Göteborg
Sverige
+49 4321 556300
office@getcsi.de


Kontaktinformation till den dataskyddsansvarige

PROLIANCE GmbH / www.datenschutzexperte.de 

Dataskyddsombud

Leopoldstr. 21

80802 München

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Begreppsförklaringar

Vår dataskyddsförklaring ska vara enkel och lättbegriplig för var och en. Dataskyddsförklaringen stöder sig normalt på de officiella begreppen i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). De officiella begreppsförklaringarna ges i artikel 4 av GDPR.

Databehandling efter besök på vår webbplats

När du besöker våra webbplatser är det tekniskt nödvändigt att data överförs till vår webbserver via din webbläsare. Följande data samlas in under en pågående uppkoppling för kommunikation mellan din webbläsare och vår webbserver:

 • Besökt domän
 • Datum och klockslag för begäran
 • Den sida som filen hämtades från
 • Åtkomststatus (överförd fil, fil inte hittad osv.)
 • använd webbläsare och använt operativsystem
 • IP-adress till den hämtande datorn
 • överförd datamängd

Den uppräknade informationen använder vi till att erbjuda en friktionsfri uppkoppling till webbplatsen och för att göra det enkelt för våra användare att använda vår webbplats. Dessutom används loggfilen till att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet och för administrativa ändamål. Rättslig grund för temporär lagring av uppgifter eller loggfiler enligt art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Av tekniska säkerhetsskäl, och speciellt för att förhindra försök att angripa vår webbserver, kan vi lagra dessa uppgifter under en kort tid. En koppling till enskilda personer är inte möjligt för oss md hjälp av dessa uppgifter. Efter senast sju dagar anonymiseras uppgifterna genom att IP-adressen förkortas på domännivå så att det inte längre är möjligt att skapa en koppling till den enskilda användaren. Det sker ingen utvärdering av dessa uppgifter utom för statistiska ändamål i anonymiserat format. Uppgifterna slås inte samman med data från andra datakällor.

Kontaktformulär och kontakttagande via e-post

När du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret eller e-post kommer dina uppgifter från framställningsformuläret, eller din e-post vilket omfattar de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är vårt berättigade intresse av att tillmötesgå din begäran i enlighet med art. 6 avs. 1 lit. f GDPR samt i förekommande fall, art. 6 avs. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan gäller ett avtal som ingåtts. Dina uppgifter raderas sedan efter att din begäran har slutbehandlats, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringskrav som motsätter sig det.

Cookies

Vår webbplats placerar ut kakor, som lagras på din enhet av webbläsaren. Dessa innehåller vissa inställningar som gäller för användningen av webbplatsen (t.ex. den aktuella sessionen). Syftet med kakorna är att göra vårt utbud mer användarvänligt, effektivt och säkrare. Kakor är små textfiler som placeras ut på din dator och som din webbläsare sparar. De flesta av de kakor som vi använder är s.k. session-kakor som automatiskt raderas när webbläsaren stängs av. Andra kakor förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem eller lagringstiden är över. Dessa kakor gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Delvis är dessa kakor till för att förenkla webbplatsprocessen genom att spara inställningar (t. ex. tillhandahålla redan valda alternativ). I den utsträckning personuppgifter behandlas av oss via vissa kakor som vi implementerar görs detta i enlighet med art. 6 avs. 1 lit. b GDPR antingen för att utföra våra åtaganden i avtalet eller enl. Art. 6 avs. 1 lit. f GDPR för att skydda våra berättigade intressen för bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av webbplatsbesöket.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om placeringen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Kakinställningarna kan hanteras under följande länkar för respektive webbläsare.

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Man kan också individuellt hantera kakor som används för reklam från många företag och för många funktioner. För detta ändamål använd därför avsedda användarverktyg som finns här https://www.aboutads.info/choices/ oder http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

De flesta webbläsare erbjuder dessutom en s.k. „Do-Not-Track-Funktion“ där du kan tala om att du inte vill bli “förföljd” av webbplatserna. När denna funktion är aktiverad talar din webbläsare om för annonsnätverk, webbplatser och applikationer att du inte vill förföljas för att erbjudas beteendebaserad reklam eller liknande. Information och anvisningar om hur man använder denna funktion finns på följande länkar, beroende på leverantören av din webbläsare:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/de/firefox/dnt/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notrack.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=de_DE 

Dessutom kan man förhindra laddning av så kallade skript som standard. NoScript stoppar JavaScript, Java och andra plugin-program från att köras på andra domäner än de du själv väljer. Information och anvisningar om hur man använder denna funktion finns på följande länkar, beroende på leverantören av din webbläsare: (t.ex. Mozilla Firefox på: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/).

Observera att vid inaktivering av kakor kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Dataskyddsförklaring för användning av chatterbotar från SnatchBot

Denna webbplats erbjuder en egen chatterbot för att kunna ta kontakt. Denna chatterbot fungerar med hjälp av verktyget SnatchBot. Leverantören är Snatch Group Ltd. med säte på 8 Abba Eban Blvd, Herzliya Pituach, 46120 Israel. Israel betraktas av Europakommissionen som ett land med en fullgod skyddsnivå för personuppgifter från medborgare i EU:s medlemsstater.

EU-US Privacy Shield: SnatchBot Ltd. är certifierad deltagare i EU-US Privacy Shield Frameworks. SnatchBot Ltd. har åtagit sig att hantera all personlig information som tas emot från EU:s medlemsstater i enlighet med de principer som anges i Privacy Shield Framework. Ytterligare information om Privacy Shield Framework finns på Privacy Shield-listan hos det amerikanska handelsdepartementet.

Chatterboten använder kakor som lagras på din dator. För att kunna kontakta dig via denna chatterbot sparar vi personuppgifter om din begäran. Din IP-adress anonymiseras efter behandling och före lagring. Chatterbot-kakorna ligger kvar på din slutenhet tills de raderas. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om placeringen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Inaktivering av kakor kan begränsa vissa funktioner på vår webbplats.

Mer information om SnatchBots sekretessvillkor hittar du här:
https://snatchbot.me/brochures/PrivacyPolicy.pdf

Vid mer detaljerade frågor kan du ta kontakt via följande e-postadress:
support@snatchbot.me

Dataöverföring och mottagare

En överföring av dina personuppgifter till tredje part görs inte utom i följande fall

 • om vi uttryckligen har påpekat detta i beskrivningen av respektive databehandling.
 • om du ger ditt uttryckliga medgivande enligt Art. 6 avs. 1 s. 1 lit. a GDPR
 • om vidarebefordran enligt Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. f GDPR krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, och det inte finns anledning att anta att du har ett starkt legitimt intresse av att inte yppa dina uppgifter,
 • i fall då det finns en rättslig skyldighet i enlighet med art. 6 avs. 1 S. 1 lit. c GDPR och
 • i den utsträckning det krävs enligt Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. b GDPR för att kunna utöva bestämmelserna i avtalet.

Dessutom använder externa tjänsteleverantörer, som vi noggrant har valt ut och givit skriftliga avtal för att kunna utföra våra tjänster,. De är skyldiga att följa våra instruktioner och kontrolleras regelbundet av oss. Med vilka vi om så krävs har ingått uppdragshanteringsavtal i enlighet Art. 28 GDPR. Detta är tjänsteleverantörer för webbhotell, utskick av e-post och underhåll av våra IT-system osv. Tjänsteleverantörerna kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part.

Tidsfrist för lagring av personuppgifter

Tidsfristen för lagring av personuppgifter bygger på de lagstadgade lagringsperioderna i fråga (t.ex. handelsrätt och skattelagstiftning). När tidsfristen i fråga tagit slut raderas motsvarande data rutinmässigt. Om informationen krävs för att vi ska kunna genomföra eller ingå ett avtal eller om vi har ett berättigat intresse att fortsätta att lagra informationen kommer uppgifterna att raderas när de inte längre behövs för dessa ändamål eller om du utövar din rätt att kalla tillbaka eller invända mot att informationen används.

Dina rättigheter

Nedan hittar du information om vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslag gentemot den person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter:

Rätten enligt artikel 15 GDPR, att begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss. Framför allt kan du begära att få information om syftet med behandlingen, vilken kategori personuppgifter det gäller, vilka kategorier av mottagare dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut till, den planerade lagringsperioden, om det finns rätt att kräva rättelse, radering, inskränka behandling eller invändning, om du har rätt att opponera dig, ursprunget till dina uppgifter om de inte samlats in av oss, och huruvida det finns ett automatiserat beslutsfattande som omfattar profilering, och i förekommande fall meningsfull information om detaljer som ingår.

Rätten enligt 16 GDPR att utan dröjsmål begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss.

Rätten enligt artikel 17 GDPR, att begära att de personuppgifter som lagras av oss ska raderas, såvida inte behandlingen krävs för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att tillmötesgå en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten enligt 18 GDPR att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att du ifrågasätter uppgifternas riktighet, behandlingen är olaglig, men du inte vill radera den, eller vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller att du, i enlighet med art. 21 GDPR har opponerat dig mot behandlingen.

Rätten enligt 20 GDPR att kunna få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, normalt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig.

Rätten enligt art. 7 avs. 3 GDPR att när som helst dra tillbaka ett samtycket som vi fått för framtida bruk.

Rätten enligt art. 77 GDPR att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheter. Normalt kan man då kontakta tillsynsmyndigheten i den federala stat där vårt säte ligger enligt ovan eller, i förekommande fall, på den plats där du arbetar eller uppehåller dig normalt.

Rätten enligt art.. 77 GDPR att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheter. Normalt kan man då kontakta tillsynsmyndigheten i den federala stat där vårt säte ligger enligt ovan eller, i förekommande fall, på den plats där du arbetar eller uppehåller dig normalt.

Rätt att överklaga

I den utsträckning dina personuppgifter behandlas av oss mot stöd av legitima intressen i enlighet med artikel 6 avs. 1 S. 1 lit f GDPR har du rätt att enligt artikel   21 GDPR, opponera dig mot behandlingen av dina personuppgifter förutsatt att detta bygger på din speciella situation. I den utsträckning du opponerar dig mot behandling av personuppgifter i direktreklamsyfte har du en allmän invändningsrätt utan att behöva utpeka en viss situation.

Om du vill utöva din rätt till tillbakadragning eller invändning räcker det med ett e-postmeddelande till office@getcsi.de

Ändringar på vår dataskyddsförklaring

Vi förbehåller oss rätten att vid behov anpassa eller uppdatera denna dataskyddsförklaring efter gällande dataskyddsföreskrifter. På så sätt kan vi anpassa dem efter gällande lagkrav och ta hänsyn till förändringar av våra tjänster, t.ex. om vi inför nya tjänster. För ditt besök gäller alltid den senaste versionen.

 

Status på denna dataskyddsförklaring: 25.05.2018

Individuell kakinställning