CSI-Teamet

Nöjda kunder är vårt högsta mål. Vi ser oss som servicepartner och försöker alltid sätta oss in i kundens situation. Denna filosofi har vi alla som riktmärke i vår dagliga gärning – från den som sitter i företagsledningen till den som sköter biltvätten.

I digitaliseringens tidsålder är vi föregångare när det gäller införandet av nya digitala produkter och automatiserade processer inom hagelskadebranschen. För oss är det ändå människan som är viktigast. Vi är mycket medvetna om de speciella krav som ställs inom vårt affärsområde och väljer våra medarbetare med omsorg. Eftersom vi själva utbildar våra arbetsledare växer vi tillsammans och skapar förtroende. CSI kännetecknas av korta beslutsprocesser och en varm atmosfär.