CSI-referenser

Nöjda kunder som högsta mål. Den perfekta blandningen av traditionellt hantverk och innovativa tekniker hjälper oss att hålla detta löfte.

Vi tar över behandlings och reparationsprocesserna för våra kunder världen över. Vår prestation återspeglas i följande referenser.

AG Insurance

Det näst största belgiska försäkringsföretaget AG Insurance grundar tillsammans med CSI, sina första "Buckeldagar" 2018, ett kundlojalitetsprojekt med gratis buckelreparationer på kundernas fordon. Nyckeltalen:

  • 2.500 kunder på AG Insurance
  • 47 tekniker via CSI
  • 1 monteringsspecialist via CSI
  • 6 arbetsledare via CSI och HDS

Vi vill tacka AG Insurance för samarbetet och för möjligheten att omvandla denna händelse till en gemensam framgång. Vi vill också tacka vår partner HDS. Det var ett nöje för oss att få visa upp vår reparationskunskaper på sällsynta veteranbilar och klassiska rallybilar, Maserati, Ferrari, Porsche, Tesla och Jaguar.

Redan idag arbetar vi gemensamt på en fortsättning under 2019.

Mercedes-Benz

Professionell behandling och reparation på högsta nivå. CSI har imponerat oss med sin hantering och reparation av tusentals skadade nyttofordon i Spanien under 2018. Det tackar vi för!

Innovation Group

Car Solutions International GmbH (CSI) har utmärkt sig i samarbetet med vår firma under hagelsäsongen 2014 med sin höga grad av flexibilitet, erfarenhet och kvalitet.

HDI Global SE