CSI Reparationshantering

“DoL” är den tyska förkortningen för reparation av bucklor utan omlackering. Denna metod innebär reparation av bucklor som uppstår på fordon på grund av hagel. Metoden anpassas efter metallens elasticitet och plastiska formbarhet. Dessa egenskaper gör det möjligt att spårlöst ta bort bucklor och återställa materialet i sin ursprungliga form utan att angripa lacket eller behöva lackera om.

... så här beskrivs vårt hantverk:

Från “DoL” till ett helhetsgrepp om processen. CSI erbjuder den perfekta symbiosen mellan traditionellt hantverk och modernaste teknologi.

Mottagning och planering
Hagelscan
Borttagning av bucklor
Mobilt lackeringsföretag

Som pionjär på marknaden har CSI-teamet utvecklats från reparatörer av hagelskadade fordon till en av de största processpartnerna inom hagelindustrin världen över. Därmed är det inte reparationen utan kunden som kommer först för oss. Vi sticker ut från marknaden på uppenbart sätt. Orsaken till detta är den ovanligt höga kvaliteten på reparationerna, användningen av hagelskannrar, vårt mobila lackeringskoncept och till sist vår integrerade digitaliseringsstrategi i kombination med revision enligt EU-GDPR.

CSI är mycket mer än en „DoL“-Partner. För våra kunder kartlägger vi alla skaderelevanta processer från en enda plats och imponerar med vår:

 1. Skadebedömning och planering
 2. Tillhandahållande av besiktnings och reparationsplatser i hagelregioner
 3. Infrastruktur och komplett utrustning
 4. Automatiserad kartläggning av bucklor och 3D-rapport
 5. Gränssnitt till programvara för sakkunniga
 6. Framtagning av kostnadsförslag
 7. Borttagning och tillbakasättning av dekorationsdekaler
 8. Borttagning av bucklor utan lackering
 9. Mobilt lackeringsföretag
 10. Ersättningsbil
 11. Digital LIVE-rapportering av alla fordonsstatusar
 12. Digital utvärdering av alla projekt
 13. Fakturering av alla tjänster via en kontaktperson
 14. Revision enligt EU-GDPR
 15. Certifiering enligt ISO 9001:2015