Tjänster som CSI erbjuder

CSI är ett ISO-certifierat företag som sedan flera år är verksamt inom hagelbranschen och som har specialiserat sig på masskador på fordon som uppstår från hagelskurar. Våra kunders perifera processer är våra kärnprocesser och vi står till tjänst där kapaciteter spontant krävs i stor skala – och det över hela världen.

Som pionjärer på marknaden för hagelreparationer ligger vi idag också i framkant när det gäller innovationer. CSI är den första leverantör i världen som erbjuder automatiserad kartläggning av hagelbucklor och kontinuerlig digital process-övervakning. Det fungerar eftersom vi har kundens perspektiv för ögonen. Våra idéer uppstår under det dagliga arbetet. Idéerna som uppstår testar vi i praktiken. På så sätt kan vi dag för dag göra våra processer effektivare.

Nöjda kunder är vårt högsta mål.

Med en stadigt växande kundkrets kunde vi hantera många stora projekt in Europa 2018 och reparera över 10 000 fordon.

CSI har följande certifieringar…

Försäkringar

Logistikplatser

Bilfirmor & K+L-företag