CSI för bilfirmor & K+L-företag

Varför det fungerar:

Problemet med stora skador orsakade av hagel blir hos oss en ekonomisk framgång. Vi skyddar kundens egna resurser.

CSI har som ISO-certifierat företag sedan många år specialiserat sig på behandling av masskador på fordon på grund av hagelslag. Alla hageltillbud är olika och utsätter våra kunder världen över för speciella utmaningar.

Hagelskurar är en oväntad och oförutsedd händelse. Särskilt om den egna verksamheten eller partnerverksamheten redan jobbar för fullt blir tillkommande volymer snarast en belastning. Här kan vi stödja våra kunder direkt och omedelbart. Vi har team med specialister som skapar processer för hantering av hagelskador parallellt med den dagliga verksamheten. Om så önskas planerar vi in besiktningar och reparationer, erbjuder ersättningsbilar och tar fram kostnadsberäkningar. I vår dagliga verksamhet beställer vi reservdelar, monterar ner och monterar tillbaka samt lagar bucklor utan lackering, allt till högsta kvalitet.

Det fungerar eftersom vi betraktar ärendet ur våra kunders perspektiv, våra idéer växer fram ur den dagliga verksamheten och bygger på praxis som gör våra processer ännu mer effektiva och visar allt vi gör digitalt i realtid med transparent rapportering.

Nöjda kunder är vårt högsta mål.

Med en stadigt växande kundkrets kunde vi hantera och reparera över 10 000 fordon i Europa 2018.

SV-Beledsagning

  • Omedelbar resa till hagelregionen
  • Beledsagning och stöd för experterna vid skadebedömningen
  • Bindande prissättning

Behandlingsstöd

  • Allsidig service till stöd för lokala företag
  • Tillhandahållande av hagelförmän för behandling av skadan
  • Planering av besiktningar och reparationer
  • Förberedelse av ersättningsbil

Reparationer

  • Demontering och återmontering samt införskaffning av delar
  • Borttagning av bucklor utan lackering
  • Användning av mobila lackboxar på ort och ställe

CSI har redan stått följande
Bilhandlare och lackeringsföretag till tjänst

Nuestros servicios ...

CSI ha estado en el negocio del granizo durante muchos años y se especializa en catástrofes con daños masivos a los automóviles causados ​​por tormentas de granizo. Al estandarizar nuestro protocolo de gestión, hemos obtenido la certificación ISO en gestión de calidad y, por lo tanto, apoyamos a nuestros clientes en todo el mundo cuando y donde se necesiten recursos o experiencia adicionales, todo adaptado a las necesidades individuales de nuestros clientes.

Compañías de seguros

Empresas de logística

Talleres y revendedores