CSI för Försäkringar

Varför det fungerar:

CSI är ett ISO-certifierat företag som sedan flera år är verksamt inom hagelbranschen och som har specialiserat sig på masskador på fordon som uppstår från hagelskurar. Våra kunders perifera processer är våra kärnprocesser och vi står till tjänst där kapaciteter spontant krävs i stor skala – och det över hela världen.

Som pionjärer på marknaden för hagelreparationer ligger vi idag också i framkant när det gäller innovationer. CSI är den första leverantör i världen som erbjuder automatiserad kartläggning av hagelbucklor och kontinuerlig digital process-övervakning. Det fungerar eftersom vi har kundens perspektiv för ögonen. Våra idéer uppstår under det dagliga arbetet. Idéerna som uppstår testar vi i praktiken. På så sätt kan vi dag för dag göra våra processer effektivare.

Nöjda kunder är vårt högsta mål.

Med en stadigt växande kundkrets kunde vi hantera många stora projekt in Europa 2018 och reparera över 10 000 fordon.

Användning av mobila lackboxar

 • Robusta, mobila lackboxar; kan användas både inom och utomhus
 • Alla hagelskador kan repareras på ort och ställe
 • Processoptimering, eftersom alla CSI-tjänster kommer från ett och samma ställe
 • Kortare driftstopp / Inga transportkostnader
 • Tillgång till ytterligare lokal lackeringskapacitet utöver de överansträngda regionala lackeringsverkstäderna
 • Hög kvalitet och effektivt utnyttjande

Hantering av masskadebedömningar

 • Kortsiktig konstruktion inklusive utrustning av besiktnings och reparationsplatser i hagelregionerna
 • Kundmottagning och väntrum
 • Upplysta besiktningsplatser med W-Lan och skrivbord
 • Fordonsförflyttning och förplägnad
 • VIP-Service och ersättningsbil

Fordons-scan

 • Första leverantören av en hagelskanner
 • Automatiserad och reproducerbar återgivning av hagelbucklor på 2 minuter
 • Skadeanmälan i 3D
 • Digital rapportering av antalet och storleken på bucklorna för varje komponent i SV-mjukvaran

Reparationer

 • Nedmontering och återmontering vilket omfattar anskaffning av reservdelar
 • Borttagning av bucklor utan lackering
 • Lackeringsarbeten
 • Smart och punktreparation

Westfälische Provinzial Versicherung

 • Uppbyggnad, utrustning och komplett bearbetning av tillfälliga hagelplatser för WPV
 • Automatisk fordonsskanning för digital registrering av hagelbucklor
 • Receptionsytor, väntrum, mat och dryck och ersättningsbil för kunder
 • Reparationsprocess som omfattar anskaffande av reservdelar, demontering, lagning av bucklor utan lackering, montering och, vid behov, lackering av CSI eller regionala lackeringsverkstäder

CSI har redan stått följande {br}} Försäkringar till tjänst

Tjänster som CSI erbjuder

CSI är ett ISO-certifierat företag som sedan flera år är verksamt inom hagelbranschen och som har specialiserat sig på masskador på fordon som uppstår från hagelskurar. Våra kunders perifera processer är våra kärnprocesser och vi står till tjänst där kapaciteter spontant krävs i stor skala – och det över hela världen.

Försäkringar

Logistikplatser

Bilfirmor & K+L-företag