CSI för Logistikplatser

Varför det fungerar:

Snabba reparationer till högsta kvalitet med innovativa processlösningar.

CSI har som ISO-certifierat företag specialiserat sig på behandling av masskador på fordon på grund av hagelslag. Under många år har vi framgångsrikt hanterat stora skadehändelser på uppsamlingsställen av fordon för välkända varumärken världen över. En effektiv och målinriktad process av högsta kvalitet är för oss en ledstjärna. Om komponenter måste förnyas eller lackeras på flera olika ställen kan vi spara pengar och få tag i reservdelar tack vare vår långa, världsomspännande erfarenhet av underhåll av komponenter genom högkvalitativa reparationer. Därvid tillhandahåller vi alla processer digitalt och i realtid. Daglig utvärdering och en projektutvärdering är automatiska och transparenta hos oss. Mottagning av fordon och kvalitetsacceptans dokumenterar vi digitalt.

Som pionjärer på marknaden ligger vi än idag i framkanten när det gäller införande av innovationer för hagelreparationer. Det fungerar eftersom vi betraktar ärendet ur våra kunders perspektiv, våra idéer växer fram ur den dagliga verksamheten och bygger på praxis som gör våra processer ännu mer effektiva.

Nöjda kunder är vårt högsta mål.

Med en stadigt växande kundkrets kunde vi hantera och reparera över 10 000 fordon i Europa 2018.

Offertkoncept

 • Omedelbar ankomst till samlingsplatsen med skadade bilar – över hela världen
 • Skadebedömning och offert redan samma dag
 • Individuell processplanering för och med kunden
 • Efterlevnad av bindande tidsfrister
 • Dokumentation av allt som görs och digital processövervakning
 • Daglig utvärdering av alla nyckeltal

Infrastruktur

 • Flexibilitet när det gäller tillgänglighet av reparationsplatser på ort och ställe
 • Tältlösningar
 • Inhyrning av hallar på ort och ställe
 • Ljustunnel för kvalitetskontroll

Reparationer

 • Nedmontering och återmontering vilket omfattar anskaffning av reservdelar
 • Borttagning av bucklor utan lackering
 • Användning av mobila lackboxar

CSI har redan stått följande
Logistikplatser till tjänst

Nuestros servicios ...

CSI ha estado en el negocio del granizo durante muchos años y se especializa en catástrofes con daños masivos a los automóviles causados ​​por tormentas de granizo. Al estandarizar nuestro protocolo de gestión, hemos obtenido la certificación ISO en gestión de calidad y, por lo tanto, apoyamos a nuestros clientes en todo el mundo cuando y donde se necesiten recursos o experiencia adicionales, todo adaptado a las necesidades individuales de nuestros clientes.

Compañías de seguros

Empresas de logística

Talleres y revendedores