Våra lösningar.
Förberedd för alla eventualiteter.

CSI erbjuder skräddarsydda lösningar för alla marknadsaktörer inom området skadereglering av fordon efter naturkatastrofer

Försäkringar

• Kollektiva visningar
• Fordonsskanning
• Reparation

Logistiska platser

• Erbjuda koncept
• Infrastruktur
• Reparation

Bilhandlare & K+L-företag

• SV-stöd
• Uppsägning
• Hantering & Reparation